เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง (Zongzi festival) หรือ เทศกาลต่วนหงอ ประเทศจีน

เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง หรือ เทศกาลต่วนหงอ เทศกาลสำคัญสำหรับคนไทยเชื้อสายจีน ในปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2022 ตามปฏิทินสากล

เทศกาลนี้มีที่มาจาก 2 ประเพณี นั้นคือ การบูชาเทพเจ้ามังกรและประเพณีแข่งเรือมังกร ประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มแม่น้ำแยงซีทางตอนกลางไปทางใต้ มีการล่องเรือที่ทำจากไม้ชิ้นเดียว และมีการแข่งเรือมังกรเพื่อแสดงความเคารพต่อเทพเจ้ามังกร อาหารที่วางอยู่ในกระบอกไม้ไผ่หรือห่อด้วยใบไม้แล้วโยนลงไปในน้ำเพื่อให้เทพเจ้ามังกรปกป้องลูกหลานของตน

ตั้งแต่ปี 2008 รัฐบาลจีนได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุด และในปี 2009 เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ UNESCO

“บ๊ะจ่าง” เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถนอมอาหารให้เก็บไว้ได้นาน โดยนำข้าวเหนียวห่อใบไผ่ไปต้ม ไส้ของ Zongzi แตกต่างจากพื้นที่ต่าง ๆ ของจีน เช่น ทางเหนือทำถั่วแดง พุทราแดง ทางใต้มีส่วนผสมหลายอย่าง เช่น เนื้อสัตว์ ไข่แดง เห็ด แปะก๊วย แต่ลายห่อสามเหลี่ยมเหมือนกัน .

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s