อาหารบํารุงสมอง ลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อม

อาหารบํารุงสมอง เสริมความจำ ป้องกันสมองเสื่อม พัฒนาการทางสมองของลูก จะมีการพัฒนาตั้งแต่เด็ก ๆ อยู่ใน อายุครรภ์ของคุณแม่ประมาณ 4 เดือน และจะพัฒนาไปตลอด อาหารที่เด็กทานเข้า จึงมีส่วนสำคัญ ในการพัฒนาด้านสมองของลูก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s