เทศกาลโคมไฟดอกบัว (Lotus Lantern Festival) เกาหลีใต้

เทศกาลโคมไฟดอกบัว (Lotus Lantern Festival) เกาหลีใต้ นิทรรศการโคมและขบวนแห่โคมดอกบัว เทศกาลประจำปี ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เทศกาลนี้จัดขึ้นมานานกว่า 1,200 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ของเกาหลีใต้

จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม จัดขึ้นที่กรุงโซลทุกปีในช่วงวันวิสาขบูชา ย้อนกลับไปในสมัยราชวงศ์โกเรียว (ค.ศ. 918-1392) เมื่อศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ พุทธศาสนิกชนชาวเกาหลีใต้แห่โคมดอกบัวและขบวนมังกรฉลองวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน จะมีโคมดอกบัวหลากสีกว่า 100,000 ดวง พร้อมขบวนแห่ต่างๆ จากทั้งชาวเกาหลีและชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาพุทธ ผู้ร่วมงานจะได้เดินชมนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ดูวิธีการทำโคมดอกบัว และการแสดงพื้นเมืองต่างๆ

เทศกาลโคมไฟดอกบัวประจำปีหรือ ยอนดึงฮเว (Yeondeunghoe) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 122 ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเกาหลีใต้ เทศกาลนี้มีอายุมากกว่า 1,200 ปี ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมกับการส่งเสริมจิตวิญญาณของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีการสวดมนต์เพื่อสันติภาพบนโลกและขอให้คาบสมุทรเกาหลีเอาชนะความขัดแย้งทางสังคมต่างๆด้วยจิตวิญญาณแห่งความเมตตา

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s