เลี้ยงลูกให้มีอีคิวสูง อารมณ์ดี

เลี้ยงลูกให้มีอีคิวสูง เลี้ยงลูกอย่างไรให้มี E.Q. สูง เด็กแต่ละคนเกิดมามีความฉลาดทางปัญญา (IQ) ที่ต่างกัน ซึ่งส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ เป็นสำคัญ เช่น ถ้าคุณพ่อคุณแม่ฉลาด โอกาสที่ลูกน้อยจะฉลาด ก็มีมากขึ้นไปด้วย แต่การจะประสบความสำเร็จในชีวิต จะมีแต่ไอคิวอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอาศัย EQ ด้วย

Emotional Quotient (EQ) หรืออีคิว คือ ความฉลาดทางอารมณ์ ที่จะช่วยให้เข้าใจอารมณ์ทั้งของตนเอง และผู้อื่น รู้จักปรับความรู้สึก และปฏิบัติในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข สามารถควบคุมพฤติกรรม หรือการแสดงอารมณ์ได้ อย่างถูกกาลเทศะ

เทคนิคการเลี้ยงลูกให้มี EQ สูง

  • พ่อแม่ควรแสดงออกอย่างเหมาะสม การยิ้ม สัมผัส กอด กอด เป็นภาษากายที่บ่งบอกถึงความรัก
  • ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี พ่อกับแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีในการเลี้ยงลูกไปในแนวทางเดียวกัน
  • เข้าใจพัฒนาการของเด็ก เข้าใจและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสมและเหมาะสม
  • มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูบุตร ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูบุตร มากทึ่สุดเท่าที่คุณสามารถ
  • ให้ลูกของคุณมีอิสระในการตัดสินใจ ให้อิสระและโอกาสในการตัดสินใจ จะช่วยให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น
  • สอนลูกให้รักและดูแลตัวเอง นี่เป็นส่วนสำคัญของ E.Q. เช่นเดียวกับการสอนเด็กให้มีน้ำใจ เพื่อแบ่งปันกับผู้อื่นเช่นกัน
  • ให้ลูกคิดตามหลักการและเหตุผลหากต้องการซื้อของเล่นราคาแพงหรือซื้อของที่มีอยู่แล้ว คุณควรสอนลูก ๆ ของคุณว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อและทำไม
  • เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลาน เด็กจะมีพฤติกรรมเลียนแบบ ลูกของคุณจะเรียนรู้โดยอัตโนมัติ เช่น การอ่านหนังสือ หยิบหนังสือมาอ่านหรืออ่านนิทานให้ลูกฟัง พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับเรื่องราวในหนังสือที่พวกเขาอ่าน เด็กมักมีนิสัยชอบอ่านหนังสือ ไปโดยไม่รู้ตัว
  • สร้างความภาคภูมิใจในตัวเองให้ลูก เมื่อลูกทำความดีหรือทำสิ่งใดให้สำเร็จ พ่อแม่ต้องชื่นชมยินดี และเมื่อท้อแท้ก็จะให้กำลังใจ

อ่านบทความ เพิ่มเติมจาก โรงเรียนบ้านกงหนิง

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s