เทศกาลวัฒนธรรมเป่าเฉิง (Baosheng Cultural Festival) ฮ่องกง

เทศกาลวัฒนธรรมเป่าเฉิง (Baosheng Cultural Festival) กิจกรรมเซ่นไหว้เทพเจ้าของไต้หวัน พิธีเฉลิมฉลองในวันคล้ายวันเกิดของเทพเจ้าเป่าเซิงต้าตี้ จัดที่วัดต้าหลงต้ง เป่าอัน โดยจัดขึ้นในวันที่ 15 เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติจีนของทุกปี ซึ่งงานนี้ดึงดูดผู้คนจำนวนมาก

เทศกาลนี้เป็นการเฉลิมฉลองวัดของไต้หวันตามพิธีกรรมโบราณที่มีมาช้านาน ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับความเชื่อพื้นบ้าน สถาปัตยกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมทางสังคมได้อย่างกลมกลืน จัดขึ้นที่วัด วัดต้าหลงตง เป่าอัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดในเมืองไทเปและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดย UNESCO

มีการแสดงจากชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม การแสดงสิงโตไฟ การแสดงหุ่นกระบอก การประกวดวาดภาพ การแสดงโอเปร่าจากวิทยาลัยศิลปะการแสดงแห่งชาติไต้หวันด้วย

โดยในปี 2022 มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ ได้แก่ Baosheng Dadi (เทพเจ้าแห่งการแพทย์) พิธีกรรมสามประการในวันเกิด , การแสดง Jiaxingxi (การแสดงชื่อครอบครัว), การแสดงคณะศิลปะพื้นบ้าน, การแสดงดอกไม้ไฟสิงโตไฟ, คอนเสิร์ตดนตรี, นิทรรศการวัสดุประวัติศาสตร์วัดเป่าอัน, วัดเป่าอัน การเปิดตัวหนังสือบันทึกและอื่น ๆ

ข้อมูล เทศกาลวัฒนธรรมเป่าเฉิง

ระยะเวลาจัดงาน : เดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี โดยในปี 2022 จัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2022 (วันเสาร์) ถึง 26 มิถุนายน 2022 (วันอาทิตย์)
สถานที่จัดงาน : The Dalongdong Bao’an Temple , Taipei City

วัดต้าหลงต้ง เป่าอัน หรือเรียกสั้น ๆ ว่าวัดวัดเป่าอัน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1804 เป็นวัดพุทธแบบจีน ถือได้ว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดในไทเป เพราะสถาปัตยกรรมที่สวยงามทั้งตัวอาคาร ตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้นแกะสลัก ทั้งหิน และไม้

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s