กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ สร้างรากฐานที่แข็งแรงสู่อนาคต

กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในทุกด้าน กิจกรรมพัฒนาที่สามารถกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ดี เหมาะสำหรับเด็กอายุ 0–4 ปี นี่เป็นช่วงอายุที่สำคัญเนื่องจากเด็กจำเป็นต้องพัฒนาทักษะทางภาษา การคิด การสื่อสาร ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย และทักษะทางสังคมอื่นๆ เป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองสามารถทำได้ ด้วยตัวเองที่บ้าน

กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ

กิจกรรมการอ่าน นี่เป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองทำกับแทบทุกบ้าน อ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างน้อยวันละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการอ่านระหว่างวัน หรือก่อนนอน? การอ่านไม่ใช่แค่การสร้างจินตนาการ ฝึกทักษะทางภาษา ฝึกสร้างภาพ นอกจากนี้ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่และลูก ลูกจะรู้สึกถึงความอบอุ่นของพ่อแม่ เป็นกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก นั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

กิจกรรมวาดภาพระบายสีบนภาพเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เด็กๆ ชอบ เด็กสามารถใช้จินตนาการได้ ทั้งยังช่วยฝึกความเข้าใจสีต่างๆ และพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อต่างๆ อีกด้วย

อ่านบทความ เพิ่มเติมจาก โรงเรียนบ้านปากดอนสัก

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s