เทศกาลกินเจ (Vegetarian Festival) ประเพณีถือศีลกินผัก

เทศกาลกินเจ หรือกินเจ บางที่เรียกว่า ประเพณีถือศีลกินผัก การกินเจจะเริ่มวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 9 วัน 9 คืน เทศกาลกินเจจัดขึ้นในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ตลอดจนหมู่เกาะเรียวในอินโดนีเซีย

เราจะเห็นธงสีเหลืองที่มีตัวอักษรจีนประดับอยู่ในร้านอาหาร และสถานที่อื่นๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเทศกาลกินเจได้เริ่มขึ้นแล้ว และในปี พ.ศ. 2565 ปฏิทินจีนพบว่าเทศกาลกินเจตรงกับวันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 รวมเป็น 9 วัน ซึ่งบางคนอาจจะล้างท้องก่อน 25 กันยายน รวม 10 วัน

การล้างท้อง หมายถึง การเริ่มกินเจ 1–2 วันก่อนเริ่มเทศกาล เพื่อให้ร่างกายค่อย ๆ ปรับตัว ชินกับการกินเจได้ดีขึ้น

จุดประสงค์ของ เทศกาลกินเจ

  • กินเจ เพื่อสุขภาพที่ดี อาหารเจถือเป็นอาหารชีวจิตประเภทหนึ่ง เมื่อรับประทานอาหารติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งจะทำให้ร่างกายปรับตัวเข้าสู่สภาวะสมดุล สามารถขับของเสียที่เป็นพิษออกจากร่างกาย ปรับระบบไหลเวียนเลือด ทำให้ระบบย่อยอาหารมีเสถียรภาพ
  • กินเจ เพื่อทำบุญ เพราะอาหารที่เรากินในชีวิตประจำวันของเรานั้นประกอบด้วยเนื้อและเลือดของสัตว์ ผู้มีเมตตากรุณาและมีสติสัมปชัญญะ ย่อมไม่กินเลือดของสัตว์ที่มีเนื้อ และเลือด และที่สำคัญมีความรักและความกลัวต่อความตายเช่นเดียวกับเรา
  • กินเจ เพื่อละเว้นกรรม ผู้ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการกินด้วยการฆ่าเพื่อเอาเลือดของผู้อื่นมาเป็นกรรมของเรา แม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่ฆ่าตัวตายก็ตาม การซื้อจากคนอื่นก็เหมือนจ้างคนฆ่า เพราะถ้าไม่มีใครกินก็ไม่มีใครฆ่าเพื่อขาย กรรมที่สร้างขึ้นนี้จะสนองเราในไม่ช้า ทำให้สุขภาพกายของเราสั้นลง ทำให้อายุขัยสั้นลง การหันมารับประทานอาหารมังสวิรัติ ซึ่งช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ดี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s