ปลูกฝังให้ลูก รู้จักออมเงินตั้งแต่เด็ก

เทคนิค สอนลูกออมเงิน

  • สอนลูกของคุณให้รู้จักคุณค่าของเงิน การสอนลูกเรื่องแหล่งเงิน จะทำให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงิน เริ่มด้วยการสอนว่า คนทำงานจะได้เงิน เช่น หาเงินจากการค้าขาย ให้รู้ว่าเงินที่จ่ายไปมาจากแรงงานของพ่อแม่ ทุกวันนี้ลูกๆ ยังหาเงินเองไม่ได้ สิ่งที่เขาสามารถช่วยพ่อแม่ได้คือการใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ฟุ่มเฟือย
  • ทำการบ้านง่าย ๆ ทำการบ้าน เพื่อแลกกับเงินจำนวนเล็กน้อย มันฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบ และช่วยตัวเอง อาจจะให้งานง่ายๆ แก่คุณ เช่น กวาดบ้านและล้างจานเองหลังจากทานอาหารเสร็จ
  • ให้เงินแลกเกรด อีกวิธีหนึ่งที่นิยมในหลายบ้านให้รางวัลเด็กเป็นของเล่น หรือจำนวนเงินที่เหมาะสม เพื่อให้บุตรหลานของท่านเรียนหนักและได้เกรดดี
  • ให้ขนมเป็นสัปดาห์ ให้เงินลูกเป็นรายสัปดาห์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกรู้จักการออม วางแผนการใช้เงินของคุณเอง หากมีสิ่งใดที่ต้องการ ก็ให้เขาตั้งเป้าหมายและเก็บเงินเพื่อซื้อสิ่งนั้น โดยใช้เงินค่าขนมที่เหลือ หากสะสมครบจำนวน ผู้ปกครองจะพาไปซื้อของทันที แต่ต้องสอนด้วยว่าการออมเงินเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่แค่การออมเพื่อจะได้ซื้อของที่ต้องการได้ แต่ต้องเก็บเงินไว้ใช้ยามจำเป็นและต้องคำนึงถึงอนาคต พอโตมาจะได้ไม่ยาก
  • กระปุกออมสินแยก กระปุกออมสินแยก กระปุกแต่ละกระปุกตามเป้าหมายการใช้เงิน เก็บกระปุกหนึ่งไว้ซื้อของที่อยากได้ เช่น ของเล่นและอื่นๆ เป็นการออมระยะยาว
  • เปิดบัญชีธนาคาร เมื่อลูกของคุณโตพอแล้ว ให้เปิดบัญชีธนาคารสำหรับลูกของคุณ เพื่อเก็บเงินที่เหลือจากเงินออม เช่น เงินช่วงของขวัญตรุษจีนจากผู้ใหญ่ เงินพิเศษจากผู้ปกครอง
  • สอนบันทึกรายรับรายจ่าย บัญชีรายรับรายจ่าย ช่วยให้รู้ว่าเงินที่ได้รับในแต่ละวัน เสียไปเพื่ออะไร? หากเงินที่ได้รับในแต่ละวันหรือสัปดาห์ไม่เพียงพอ บัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยได้ รู้ว่าส่วนไหนของค่าใช้จ่ายควรลดลงเพื่อให้ได้เงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ให้ผู้ปกครองตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อดูว่าบุตรหลานของตนใช้จ่ายอะไรบ้าง สิ่งใดที่ไม่มีประโยชน์ เช่น ขนมหวาน ลูกอม น้ำอัดลม พ่อแม่ต้องอธิบายเหตุผลให้ลูกฟัง และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

อ่านบทความ เพิ่มเติมจาก โรงเรียนบ้านกงหนิง

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s